Έναρξη τμήματων security (105 ωρών): 18/09/2017 & 09/10/2017 & 23/10/2017

Έναρξη τμήματος security μέσω E-learning (105 ωρών): 29/09/2017

Έναρξη τμημάτων πληροφορικής: Κάθε εβδομάδα

Εξετάσεις Πιστοποίησης Η/Υ UNICERT: 25/08/2017 & 01/09/2017 & 08/09/2017 & 15/09/2017