Εξετάσεις Πιστοποίησης UNICERT: 23/06/2017 & 30/06/2017 & 07/07/2017 & 14/07/2017

Έναρξη τμημάτων πληροφορικής: Κάθε εβδομάδα

Έναρξη τμήματος security μέσω E-learning (105 ωρών): 24/07/2017

Έναρξη τμήματων security (105 ωρών): 12/07/2017 & 31/07/2017 & 07/08/2017