ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΟΠΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ETΑΙΡΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SECURITY)

aEP.jpg

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 40 ώρες - 5 ημέρες


ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:
Η εκπαίδευση απευθύνεται σε επόπτες εταιριών παροχής ασφάλειας οι οποίοι αποτελούν τον κορμό διοίκησης και οργανικής δομής και καλούνται να ανταποκριθούν με επιτυχία στις πολυεπίπεδες προκλήσεις του επαγγέλματος.


ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΟΥΝ:
- Αρχές Διοίκησης – Management
- Αρχές Security Management
- Βασικές αρχές ψυχολογίας διαπροσωπικών σχέσεων
- Ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων
- Διαχείριση πληροφοριών
- Εκπόνηση σχεδίων ασφάλειας
- Διαχείριση ειδικών τομέων (πρεσβείες – θαλάσσιο περιβάλλον – μη φιλικές περιοχές – τομείς υψηλής επικινδυνότητας)
- Αυτοάμυνα – Αυτοπροστασία
- Απόκριση σε επείγοντα περιστατικά εντός περιορισμένου χρόνου
- Αναγνώριση όπλων – εκρηκτικών μηχανισμών.
- Ενδεικνυόμενες ενέργειες σε περιστατικά που περιλαμβάνουν όπλα – εκρηκτικά
- Ενέδρες – ανάλυση – τεχνικές αντιμετώπισης (αντίμετρα, πρόληψη, διαφυγές)
- Αρχές αντιτρομοκρατίας

 

ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ:

-Τεράστια τεχνογνωσία (ακαδημαϊκή και πρακτική) σε πολλαπλά αντικείμενα ασφάλειας!
-Εκπαίδευση σε αποκλειστικά πιστοποιημένους χώρους!
-Εκτενέστατη χρήση νέων εκπαιδευτικών τεχνολογιών.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις καλύτερες λύσεις μέσω προγραμμάτων σχεδιασμένων αποκλειστικά για τις ανάγκες σας!

 

  • Δηλώστε ενδιαφέρον συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα:
  •  
  • Φόρμα Ενδιαφέροντος