Σεμινάριο Εποπτών Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας - Security Supervisors Training

 

Φορέας Πιστοποίησης

 

H Triangle Security International είναι εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, εξειδικευμένων εκπαιδεύσεων καθώς και συμβουλών ασφαλείας με έδρα το Λονδίνο του Ηνωμένου Βασιλείου. Ιδρύθηκε το 1981 και στις σχεδόν 4 δεκαετίες της λειτουργίας της έχει αναπτύξει ένα παγκόσμιο δίκτυο συνεργασιών και παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις σε οργανισμούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (Κυβερνητικούς και κρατικούς φορείς και υπηρεσίες, μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες κτλ) καθώς και σε VIPs.

Το ΚΕΚ Καματερού είναι συνεργάτης και πάροχος όλων των εξειδικευμένων εκπαιδεύσεων και πιστοποιήσεων της Triangle Security International.

 

Εκπαίδευση Εποπτών Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας
 

Σε ποιούς απευθύνεται;

H εκπαίδευση απευθύνεται σε προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας που εκτελεί καθήκοντα «επόπτη προσωπικού» εντός του οργανισμού τους (ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα) και κατέχουν βασικές γνώσεις στα θέματα ιδιωτικής ασφάλειας.

Επίσης, από την εν λόγω εκπαίδευση μπορούν να επωφεληθούν εργαζόμενοι οι οποίοι μελλοντικά σχεδιάζουν να ασχοληθούν με εξειδικευμένα καθήκοντα εποπτείας προσωπικού ασφαλείας εντός του οργανισμού τους και επιθυμούν να αποκτήσουν τις σχετικές πιστοποιημένες γνώσεις.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εκπαίδευση:

-Βασική γνώση του νομικού και επιχειρησιακού πλαισίου λειτουργίας του χώρου της ιδιωτικής ασφάλειας στην Ελλάδα.

-Υποβολή σύντομου βιογραφικού σημειώματος (CV) το οποίο να περιλαμβάνει εργασιακή εμπειρία κάθε είδους καθώς και τυχόν προηγούμενες εκπαιδεύσεις/καταρτίσεις. 

 

Διάρκεια

3 ημέρες – Κάθε εκπαιδευτική ημέρα θα ξεκινάει στις 4 μ.μ. και θα ολοκληρώνεται στις 10 μ.μ.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες θα λάβουν σχετικό πιστοποιητικό από την Βρετανική εταιρεία Triangle Security International.

 

Περιεχόμενα εκπαίδευσης

 1. INTRODUCTION TO THE TRAINING – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 1. SECURITY SUPERVISION vs. SECURITY MANAGEMENT – Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΟΠΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΝΑΤΖΕΡΣ
 1. SUPERVISING PRIVATE SECURTITY GUARDS /HUMAN RESOURCE MANAGEMENT- ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
 2. STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOPs) FOR SECURITY TASKS – ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Περιλαμβάνει άσκηση και «παιχνίδι ρόλων» (role play)

 1. BASIC REPORT WRITING- ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
 2. OPERATIONAL EFFECTIVENESS OF EQUIPMENT- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
 3. HOW TO DEPLOY AND ASSIGN TASKS TO SECURITY PERSONNEL- ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΞΗ/ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Περιλαμβάνει τεχνικές διεξαγωγής του security briefing σύμφωνα με τα πρότυπα της Βρετανικής βιομηχανίας ιδιωτικής ασφάλειας.

 1. SUPERVISING OPERATIONAL DUTIES- ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
 2. SUPERVISING COMPLIANCE WITH STANDARD OPERATING PROCEDURES- ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 3. SUPERVISING DURING INCIDENTS AND SPECIAL EVENTS- ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΑΤΕΡΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ

Περιλαμβάνει μελέτες περιπτώσεων «case studies”

 1. SUPERVISING RESPONSE TO INCIDENTS – ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Περιλαμβάνει τεχνικές εντοπισμού και αξιολόγησης (assessment) υπόπτων ατόμων, αντικείμενων και συμπεριφορών ως επόπτης προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας.

 

Έμφαση θα δοθεί σε θέματα εντοπισμού και πρόληψης της «εσωτερικής απειλής» (insider threat)

 1. ASSESSMENT OF SECURITY PERSONNEL - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Περιλαμβάνει την εξοικείωση με τη χρήση προτύπων φορμών (templates) οι οποίες χρησιμοποιούνται από την Βρετανική βιομηχανία της ιδιωτικής ασφάλειας

 1. RISK AND CRISIS MANAGEMENT- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ

Περιλαμβάνει άσκηση σχετικά με τα βασικά και αναγκαία προσόντα εκπόνησης μια Αξιολόγησης Κινδύνου (Risk Management) καθώς και μεθοδολογία αντίδρασης και διαχείρισης σε περιστατικά κρίσεων

 1. COMMAND AND CONTROL TECHNIQUES – ΤΕΧΝΙΚΕΣ «ΕΝΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ»

Περιλαμβάνει τεχνικές τήρησης του «ημερολογίου ασφάλειας» (Security Log) σύμφωνα με την διεθνή πρακτική.

 1. CRIME DETECTION AND PREVENTION - ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

Περιλαμβάνει θεωρία και εφαρμογή προσαρμοσμένα στα καθήκοντα των εποπτών προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας με έμφαση σε θέματα τρομοκρατίας.

 1. DEALING WORKPLACE VIOLENCE AND SEXUAL HARRASSMENT - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ:

Οι εκπαιδευτές είναι Βρετανοί και Έλληνες με μακρόχρονη εμπειρία σε θέματα ιδιωτικής ασφάλειας, κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σε θέματα ασφάλειας και security management.

 

 

Δηλώστε ενδιαφέρον συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα:

Φόρμα Ενδιαφέροντος