Εκπαίδευση Αντι-Τρομοκρατίας και Διαχείρισης Συγκρούσεων

 

Φορέας Πιστοποίησης

H Triangle Security International είναι εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, εξειδικευμένων εκπαιδεύσεων καθώς και συμβουλών ασφαλείας με έδρα το Λονδίνο του Ηνωμένου Βασιλείου. Ιδρύθηκε το 1981 και στις σχεδόν 4 δεκαετίες της λειτουργίας της έχει αναπτύξει ένα παγκόσμιο δίκτυο συνεργασιών και παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις σε οργανισμούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (Κυβερνητικούς και κρατικούς φορείς και υπηρεσίες, μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες κτλ) καθώς και σε VIPs.

Το ΚΕΚ Καματερού είναι συνεργάτης και πάροχος όλων των εξειδικευμένων εκπαιδεύσεων και πιστοποιήσεων της Triangle Security International.

 

Εκπαίδευση Αντι-Τρομοκρατίας και Διαχείρισης Συγκρούσεων
Anti-Terrorism & Confict Management training

Σε ποιούς απευθύνεται;

H εκπαίδευση απευθύνεται είτε εν ενεργεία προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας είτε σε άτομα που φιλοδοξούν να απασχοληθούν στον τομέα της ιδιωτικής ασφάλειας στην Ελλάδα και οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν πιστοποιημένες γνώσεις σε θέματα αντι-τρομοκρατίας και διαχείρισης συγκρούσεων.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εκπαίδευση:

-Υποβολή σύντομου βιογραφικού σημειώματος (CV) το οποίο να περιλαμβάνει εργασιακή εμπειρία κάθε είδους καθώς και τυχόν προηγούμενες εκπαιδεύσεις/καταρτίσεις.

 

Διάρκεια

3 ημέρες – Κάθε εκπαιδευτική ημέρα θα ξεκινάει στις 4 μ.μ. και θα ολοκληρώνεται στις 10 μ.μ.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες θα λάβουν σχετικό πιστοποιητικό από την Βρετανική εταιρεία Triangle Security International.

 

Περιεχόμενα εκπαίδευσης

 1. Απειλές για την ασφάλεια - Threats to Security

Εισαγωγή σε θέματα απειλών ασφαλείας σε σχέση με την τρομοκρατική απειλή.

 1. Επίπεδα τρομοκρατικής απειλής- Terrorism Threat Levels *

Η ενότητα βασίζεται σε διεθνή πρότυπα και στην μεθοδολογική προσέγγιση στην εκτίμηση επιπέδων τρομοκρατικής απειλής του Ην. Βασιλείου, την κορυφαία στον κόσμο.

 1. Μέθοδοι Δράσης Τρομοκρατών - Terrorist Methods (Modus operandi)
 2. Συμβουλές για την αντιμετώπιση απειλών- Advice in dealing with Threats *
 3. Η διαδικασία προετοιμασίας του εχθρού- The Hostile Planning Process
 4. Αναγνώριση εχθρικής απειλής- Hostile Reconnaissance
 5. Επίγνωση κατάστασης- Situational Awareness
 6. Πρακτική άσκηση με χρήση Videos: *
 7. Επίλυση συγκρούσεων και αρχές διαχείρισης- Conflict Resolution & Management Principles
 8. Γλώσσα του σώματος και συμπεριφορά- Body Language & Behaviour
 9. Δια ζώσης παρέμβαση- Physical Intervention
 10. Εισαγωγή στην αυτοάμυνα για επαγγελματίες της Ασφάλειας- Self Defence Introduction for Security Professionals

* Οι συγκεκριμένες ενότητες βασίζονται στη θεματολογία του εξειδικευμένου Βρετανικού σχεδίου αντιμετώπισης της τρομοκρατίας «Griffin»

 

 

Ποιοι είναι οι εκπαιδευτές:

Οι εκπαιδευτές της ενότητας της αντι-τρομοκρατίας είναι Βρετανοί με μακρόχρονη επιχειρησιακή εμπειρία σε θέματα πληροφοριών και αντι-τρομοκρατίας.

Την ενότητα της αυτοάμυνας θα την διδάξει ο κος Jerome Da Silva, κάτοχος 6ου DAN KUNGFU (SAOLIN).

Την τρέχουσα περίοδο είναι εκπαιδευτής για τις Αστυνομικές Υπηρεσίες του Ην. Βασιλείου και Σύμβουλος Εκπαίδευσης των Βρετανικών Ειδικών Δυνάμεων ενώ τα τελευταία είκοσι χρόνια έχει διοργανώσει πλήθος εκπαιδεύσεων για επαγγελματίες του τομέα της ιδιωτικής ασφάλειας ανά την Ευρώπη και τον κόσμο.

 

 

Δηλώστε ενδιαφέρον συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα:

Φόρμα Ενδιαφέροντος